Słowniczek

Areometr (Cukromierz)

Powszechnie znany i wykorzystany w piwowarstwie areometr (Cukromierz) jest urządzeniem badającym zawartość cukru w ekstrakcie. Zawartość... Więcej