Słowniczek

Kadź wirowa

Jest to urządzenie służące do oddzielenia osadów gorących od brzeczki. Proces ten polega na wprawieniu w ruch obrotowy kadzi. Więcej