O serwisie

Strona zawiera materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Ustawienia cookie

Etanol

Alkohol etylowy, (pot. alkohol, C2H5OH); związek organiczny; bezbarwna łatwopalna ciecz otrzymywana w procesie fermentacji cukrów, stosowana jako rozpuszczalnik, surowiec chemiczny, dodatek do paliw oraz do celów konsumpcyjnych. Podczas produkcji piwa powstaje w warunkach beztlenowych, jako produkt uboczny metabolizmu drożdży. Ma to miejsce w tankofermentatorze lub kadzi fermentacyjnej, gdzie do brzeczki dodawane są drożdże piwowarskie. Fermentacja trwa około jednego tygodnia. Zawartość etanolu w piwie można podać jako procent wagowy lub objętości płynu, która może wynosić od 0,5 do nawet kilkunastu procent.