Słowniczek

Opary

Oparami nazywamy między innymi obłok pary lub mgłę, ale także woń ulatniającą się po ogrzaniu niektórych substancji i ich wyziew. Więcej