Słowniczek

Flokulacja

Flokulacja drożdży (kłaczkowanie) to jeden z istotnych czynników związanych z klarownością (przejrzystością) piwa. Piwne drożdże poza... Więcej