O serwisie

Strona zawiera materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Ustawienia cookie

Skala Bailinga (BLG)

W piwowarstwie powszechnie (i często zamiennie) stosuje się trzy skale określające poziom ekstraktu, czyli poziomu cukrów w brzeczce. Jedną z nich jest skala Bailinga (Blg) odpowiadająca procentowemu udziałowi cukrów w roztworze mierzonym wagowo (np. 16° Blg oznacza, że w 100 g piwnej brzeczki jest 84 g wody i 16 g cukrów). Określenie wartości ekstraktu na początku i po zakończeniu ekstraktu pozwala też oszacować zawartość alkoholu według wzoru, w którym od wartości początkowej odejmuje się wartość końcową i otrzymany wynik dzieli się przez 1,938 (np. w piwie o ekstrakcie początkowym 16° Blg, odfermentowanym do 3° Blg, zawartość alkoholu wyniesie 6,708% obj. Aby w domowych warunkach określić wartość ekstraktu, stosuje się cukromierz (balingomierz).

Więcej na temat wpływu Blg na smak piwa możecie znaleźć w tekście Co to jest Blg?