Słowniczek

Mech Irlandzki (Irish moss)

Preparat dodawany do brzeczki, powodujący wytrącanie białek - stosuje się go pod koniec warzenia w celu sklarowania piwa.

Mech irlandzki to suszone glony z gatunku Chrząstnica kędzierzawa (Chondrus crispus) występujące naturalnie u wybrzeży Irlandii. Jego irlandzka nazwa to Carrageen.

Efektem stosowania mchu irlandzkiego jest poprawienie klarowności oraz stabilności piwa przy jednoczesnym zmniejszeniu treściwości. Stosowanie mchu irlandzkiego może pogarszać jakość piany.