Słowniczek

Żelatyna

W piwowarstwie domowym żelatyna używana jest niekiedy do klarowania piwa. Więcej