Słowniczek

Klarowanie piwa

Następujący naturalnie lub wymuszony proces oczyszczania się piwa z osadów i zawiesiny, którego efektem jest przejrzysty, kryształowo... Więcej