Słowniczek

Kadź

Duże naczynie służące do zacierania (kadź zacierna) oraz fermentacji (kadź fermentacyjna) piwa. Dawniej wykonywana z drewna przed... Więcej