Słowniczek

Reinheitsgebot (prawo czystości)

Pierwszy w historii akt prawny regulujący produkcję żywności ogłoszony w 1516 roku. Więcej