Słowniczek

Karczma

Budynek o znaczeniu historycznym, który pełnił funkcje integracyjne miejscowej ludności. Pierwsze karczmy w Polsce datuje się na początek Średniowiecza, kiedy to stanowiły one własność władców, nadających przywileje ich prowadzenia zakonnikom, rycerstwu, a później również sołtysom. We wcześniejszym okresie w karczmach spożywało się głównie wina oraz miody pitne, które stopniowo zaczęły być wypierane przez wódkę. W Polsce można było wyróżnić dwa rodzaje karczm - budowane na planie prostokąta oraz na planie litery "T". Jedną z najstarszych zachowanych karczm w kraju jest "Rzym". Budynek znajduje się w Suchej Beskidzkiej i datowany jest na początek wieku XVIII.