Słowniczek

Kadź filtracyjna

Sprzęt niezbędny do filtrowania zacieru podczas warzenia słodu. Jest pierwszym etapem filtracji. Urządzenie składa się z zestawu dwóch... Więcej