Słowniczek

Etanol

Alkohol etylowy, potocznie alkohol - związek organiczny; bezbarwna łatwopalna ciecz otrzymywana w procesie fermentacji cukrów, stosowana... Więcej