Słowniczek

Beta-amylaza

Beta-amylaza to jeden z enzymów rozkładających skrobię na maltozę (cukier słodowy) oraz w mniejszych ilościach na glukozę i maltotriozę... Więcej