Słowniczek

Fenole

Fenole to grupa organicznych związków chemicznych, których wytworzenie się w piwie skutkuje nadaniem mu charakterystycznych aromatów.... Więcej