Słowniczek

Alfa-kwasy

Alfa-kwasy nazywane inaczej humulonami to organiczne związki chemiczne, które występują w szyszkach chmielowych (zalicza się je do żywic... Więcej