Słowniczek

Goblet

Rodzaj szkła piwnego, zazwyczaj o grubych ściankach i kształcie szerokiego, dość pękatego kielicha na nóżce. Więcej