Słowniczek

Kaloria

W ujęciu historycznym kaloria była jednostką ciepła definiowaną jako ilość potrzebna do podgrzania 1 g czystej chemicznie wody o 1 °C od... Więcej