Słowniczek

Sedymentacja

Sedymentacja termin z dziedziny chemii, najogólniej oznaczający opadanie zawiesiny ciała stałego w cieczy - zawiesinie, posiadającej... Więcej