Polityka prywatności

Polityka prywatności Birofilia.org

1. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Serwisu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

2. Twoja prywatność jest dla nas ważna

W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Serwisu. Możesz mieć pewność, że:

3. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsko Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000018602, NIP: 5530007219, REGON: 070511111, kapitał zakładowy: 25 678 342.50 zł (w pełni opłacony).

4. Kiedy i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe od Użytkowników?

Każda pełnoletnia osoba może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta.

W przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zbieramy za pośrednictwem Portalu następujące dane Użytkownika:

5. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Użytkowników?

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta. Grupa Żywiec S.A. jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia w każdym czasie, w ramach swojego Konta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania poprzez e-mail.  

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych Grupa Żywiec S.A. oraz bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Grupa Żywiec S.A. produktach i świadczonych usługach. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Grupa Żywiec S.A.

6. Informacja handlowa

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością komercyjną mogą być przesyłane Użytkownikom w formie Newslettera wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

7. Kto oraz w jakich okolicznościach ma prawo dostępu do danych osobowych?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Grupa Żywiec S.A. oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów?

Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.

9. Pliki cookies

Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików cookies dostępnej pod adresem: https://birofilia.org/pl/polityka-plikow-cookies/. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach Portalu umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 17 marca 2016 r.

11. Pytania i kontakt

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info@birofilia.org.